huset-side 
 
Gamla Mejeriet byggdes 1925 av Torsåkers Mejeriförening