mejeriet-alle mitt-hus-1

Gamla Mejeriet byggdes 1925 på mark köpt av Kyrkan / Härnösands stift för 1125 riksdaler 
Torsåkers Mejeriförening var en pionjär organisation som var mycket driftiga och kunniga
Den vackra nyklassiska byggnaden med 22 fönster & valmat tak är enda stenbyggnaden i byn förutom Torsåkers kyrka
Med sitt centrala läge mitt i byn och invid Hola Folkhögskola så har många sett byggnaden
Men alla vet nog inte att det är en gammal mejeribyggnad byggd av Torsåkers Mejeriförening
Under årens lopp har byggnaden haft diverse verksamheter :
Bank, Pappershandel, Minilivs, Handelsbod
Gamla Mejeriet är numer en privatbostad