Gamla Mejeriet har haft många verksamheter och funktioner under årens lopp
En kulturbyggnad som borde vara en del av ortens lista på kulturbyggnader att dokumentera för sin mångåriga historik & då levande funktion i byn
Jag har samlat dokumentation på egen hand både info från Lantmäteriet & foton
Då jag vill ge den gamla byggnaden en historik att ta del av

mitt-hus-1 mejeriet-alle

mitt-hus-bank-kiosk handelsboden1

mitt-hus-bagens-kisok