Gamla Mejeriet 2/4 2019 innan vårens grönska kommer
huset-april-side 
 
 
Prästmons Gamla Mejeri byggdes 1925 av Byggmästare J.Svensson i Vik.
Togs i bruk 1926 av Torsåkers Mejeriförening.
Kulturbyggnad i nyklassisk stil med valmat tak och 22 fönster